Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), firma „MYSZKA”  dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „MYSZKA” S.C. 35-310 Rzeszów Rejtana 20,
 2. Inspektor ochrony danych nie został powołany,
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w zbiorze KLIENCI takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, PESEL, adres (miejscowość, ulica, nr domu), email, telefon, NIP, numer faktury VAT, składane zamówienia (nazwa towaru, ilość towaru, wartość zamówienia, data zamówienia i data odbioru) będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, jak również w celu umożliwienia i utrzymywania kontaktu z klientem z którym „MYSZKA s.c.” zamierza zawrzeć lub zawarł umowę, sprawozdawczości, w celach statystycznych, archiwalnych i windykacji należności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom takim jak: kancelarie prawne,  podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, podmioty świadczące usługi kadrowo-płacowe, podmioty dostarczające oprogramowanie niezbędne do przetwarzania danych oraz firmy informatyczne, firmy świadczące usługi kurierskie;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 7. przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić wykonanie umowy
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. dane osobowe w tym dane wrażliwe zabezpieczone są odpowiednio
 10. kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres : e-mail: myszka@myszka.com.pl lub poczta pod „MYSZKA” S.C. 35-310 Rzeszów Rejtana 20,
 11. podanie przez Panią/Pania danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania a konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie wykonania umowy;
 12. podane przez Panią/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.